Video Gallery

Ndërmarrësia e Grave 29/01/2018

Instituti Riinvest

Gratë ne tregun e punës në Kosovë 18/01/2018

Instituti Riinvest

Qielli Po Hapet - Epizodi 4 24/01/2018

Kosovo Twopointzero

Qielli Po Hapet - Epizodi 3 24/01/2018

Kosovo Twopointzero

Qielli Po Hapet - Epizodi 2 28/12/2018

Kosovo Twopointzero

Qielli Po Hapet - Epizodi 1 24/01/2018

Kosovo Twopointzero

Të Drejtat e Barabarta në Pronë 08/12/2017

Public Organization for Local Initiatives and Supports-POLIS

Sistem i (keq)edukimit 06/12/2017

Youth Initiative for Human Rights - YIHR KS

Aktivizimi i grave në treg të punës 29/11/2017

Democracy 4 Development Institute - D4D

Ženska imovinska prava 15/11/2017

Advocacy Center for Development Culture - ACDC

Diskriminimet në Kosovë 10/11/2017

Youth Initiative for Human Rights - YIHR KS

Gjuha diskriminuese në tekstet shkollore 11/10/2017

Youth Initiative for Human Rights - YIHR KS

Si diskriminohen gratë në tregun e punës? 19/09/2017

Instituti GAP

Portretizimi i vajzave dhe grave në tekste shkollore 29/08/2017

Youth Initiative for Human Rights - YIHR KS

Tregu i barabartë i punës është parakusht për një shoqëri të zhvilluar 15/08/2017

Democracy 4 Development Institute - D4D

Glava kuće 10/07/2017

Center for Social Development - CSD

Edukimi i të rinjëve në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm 29/07/2017

Iniciativa Qytetare Skenderaj - IQS

Jo-aktiviteti i grave në tregun e punës 08/06/2017

Democracy 4 Development - D4D

Përfshirja e komuniteteve në shoqëri 26/05/2017

Youth Initiative for Human Rights - YIHR KS

Intervistë në Tribuna Channel 28/04/2017

Kushtrim Kaloshi

Personat LGBTI janë pjesë e familjeve tona dhe do të jenë gjithmonë 14/04/2017

Center for Equality and Liberty - CEL

Korrupsioni në Edukim 27/04/2017

Lëvizja FOL

Zëri im komuniteti im 14/03/2017

Down Syndrome Kosova

Pasdite në Tribunë - Intervistë me Kushtrim Kaloshi 10/03/2016

Grante për grupe të margjinalizuara

Komuniteti LGBTI+ 23/02/2017

Youth Initiative for Human Rights - YIHR KS

Vlerësom Barabartë 08/09/2016

CREATE Foundation

Shkolla për të gjithë 23/11/2016

EC Ma Ndryshe

E Drejta e Konsumatorit 27/03/2015

Kosovo Advocacy & Development Centre - KADC

Lets clean up Kosovo day 2014 26/03/2015

Env.net

Prizreni, një qytet pa pengesa 29/07/2016

EC Ma Ndryshe

Përfshirja e të rinjve në zhvillimin e arsimit profesional 26/10/2016

Iniciativa për Progres - INPO

TV Syri Vizion - Dhuna në familje 19/03/2014

Kosova Press - Intervistë me Donika Podrimja 25/09/2014

15 organizata do financohen nga USAID-i për sistemin e drejtësisë

TV Prizreni - Reciklimi i mbetjeve 01/03/2016

Advocacy Training and Resource Center - ATRC 19/01/2014

Environment - Sequence 01

Advocacy Training and Resource Center - ATRC 19/01/2014

Environment - Sequence 02

This site is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID).
The contents are the sole responsibility of ATRC and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.