Video Gallery

Gratë ne tregun e punës në Kosovë (Women in the workforce in Kosovo) 18/01/2018

Riinvest Institute

Të Drejtat e Barabarta në Pronë - Dokumentar POLIS 08/12/2017

POLIS

Sistem i (keq)edukimit / System of (mis)education 06/12/2017

Nisma Ime

Aktivizimi i grave në treg të punës 29/11/2017

Job Shadow Day - D4D Institute

Ženska imovinska prava 15/11/2017

ACDC

Fushata vetëdijësuese e YIHR KS: Diskriminimet në Kosovë 10/11/2017

Nisma Ime

Gjuha diskriminuese në tekstet shkollore 11/10/2017

Nisma Ime

Si diskriminohen gratë në tregun e punës? 19/09/2017

Instituti GAP

Fushata vetëdijësuese e YIHR KS: Portretizimi i vajzave dhe grave në tekste shkollore 29/08/2017

Fushata vetëdijësuese e YIHR KS

Tregu i barabartë i punës është parakusht për një shoqëri të zhvilluar 15/08/2017

D4D Institute

CSD - Glava kuće 10/07/2017

CSD Kosovo

IQSkenderaj - Ekstremizmi 29/07/2017

Ekstremizmi

D4D Institute 08/06/2017

Jo-aktiviteti i grave në tregun e punës - Animacion nga D4D

Nisma Ime 26/05/2017

Fushata vetëdijësuese e YIHR KS: Përfshirja e komuniteteve në shoqëri

Intervista ne Tribuna Channel 28/04/2017

Kushtrim Kaloshi

Center for Equality and Liberty CEL 14/04/2017

Personat LGBTI janë pjesë e familjeve tona dhe do të jenë gjithmonë

Lëvizja FOL - TV 27/04/2017

Korrupsioni në Edukim

Down Syndrome Kosova Zeri im komuniteti im 14/03/2017

Down Syndrome Kosova Zeri im komuniteti im

Pasdite ne tribune - Intervista Kushtrim Kaloshi 10/03/2016

Grante per Grupe te Marginalizuara

Nisma Ime 23/02/2017

Fushata vetëdijësuese e YIHR KS: komuniteti LGBTI+

CREATE Foundation 08/09/2016

Fushata "Vlerësom Barabartë"

EC Ma Ndryshe 23/11/2016

Shkolla për të gjithë

Kosovo Advocacy & Development Centre KADC 27/03/2015

E Drejta e Konsumatorit

Env.net 26/03/2015

Lets clean up Kosovo day 2014

EC Ma Ndryshe 29/07/2016

Prizreni, një qytet pa pengesa / Prizren, grad bez prepreka

Iniciativa për Progres - INPO 26/10/2016

Animacion: Përfshirja e të rinjve në zhvillimin e arsimit profesional

TV Syri Vizion 19/03/2014

Lajme - ATRC dhuna në familje

Kosova Press - Intervist me Donika Podrimja 25/09/2014

15 organizata do financohen nga USAID-i për sistemin e drejtësisë

TV Prizereni - Reklam 01/03/2016

Reciklimit i mbetjeve

Advocacy Training and Resource Center - ATRC 19/01/2014

Environment - Sequence 01

Advocacy Training and Resource Center - ATRC 19/01/2014

Environment - Sequence 02

This site is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID).
The contents are the sole responsibility of ATRC and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.