Video Gallery

Ndërmarrësia e Grave 29/01/2018

Instituti Riinvest

Gratë ne tregun e punës në Kosovë 18/01/2018

Instituti Riinvest

Qielli Po Hapet - Epizodi 4 24/01/2018

Kosovo Twopointzero

Qielli Po Hapet - Epizodi 3 24/01/2018

Kosovo Twopointzero

Qielli Po Hapet - Epizodi 2 28/12/2018

Kosovo Twopointzero

Qielli Po Hapet - Epizodi 1 24/01/2018

Kosovo Twopointzero

Të Drejtat e Barabarta në Pronë 08/12/2017

Public Organization for Local Initiatives and Supports-POLIS

Sistem i (keq)edukimit 06/12/2017

Youth Initiative for Human Rights - YIHR KS

Aktivizimi i grave në treg të punës 29/11/2017

Democracy 4 Development Institute - D4D

Ženska imovinska prava 15/11/2017

Advocacy Center for Development Culture - ACDC

Diskriminimet në Kosovë 10/11/2017

Youth Initiative for Human Rights - YIHR KS

Gjuha diskriminuese në tekstet shkollore 11/10/2017

Youth Initiative for Human Rights - YIHR KS

Si diskriminohen gratë në tregun e punës? 19/09/2017

Instituti GAP

Portretizimi i vajzave dhe grave në tekste shkollore 29/08/2017

Youth Initiative for Human Rights - YIHR KS

Tregu i barabartë i punës është parakusht për një shoqëri të zhvilluar 15/08/2017

Democracy 4 Development Institute - D4D

Glava kuće 10/07/2017

Center for Social Development - CSD

Edukimi i të rinjëve në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm 29/07/2017

Iniciativa Qytetare Skenderaj - IQS

Jo-aktiviteti i grave në tregun e punës 08/06/2017

Democracy 4 Development - D4D

Përfshirja e komuniteteve në shoqëri 26/05/2017

Youth Initiative for Human Rights - YIHR KS

Intervistë në Tribuna Channel 28/04/2017

Kushtrim Kaloshi

Personat LGBTI janë pjesë e familjeve tona dhe do të jenë gjithmonë 14/04/2017

Center for Equality and Liberty - CEL

Korrupsioni në Edukim 27/04/2017

Lëvizja FOL

Zëri im komuniteti im 14/03/2017

Down Syndrome Kosova

Pasdite në Tribunë - Intervistë me Kushtrim Kaloshi 10/03/2016

Grante për grupe të margjinalizuara

Komuniteti LGBTI+ 23/02/2017

Youth Initiative for Human Rights - YIHR KS

Vlerësom Barabartë 08/09/2016

CREATE Foundation

Shkolla për të gjithë 23/11/2016

EC Ma Ndryshe

E Drejta e Konsumatorit 27/03/2015

Kosovo Advocacy & Development Centre - KADC

Lets clean up Kosovo day 2014 26/03/2015

Env.net

Prizreni, një qytet pa pengesa 29/07/2016

EC Ma Ndryshe

Përfshirja e të rinjve në zhvillimin e arsimit profesional 26/10/2016

Iniciativa për Progres - INPO

TV Syri Vizion - Dhuna në familje 19/03/2014

Kosova Press - Intervistë me Donika Podrimja 25/09/2014

15 organizata do financohen nga USAID-i për sistemin e drejtësisë

TV Prizreni - Reciklimi i mbetjeve 01/03/2016

Advocacy Training and Resource Center - ATRC 19/01/2014

Environment - Sequence 01

Advocacy Training and Resource Center - ATRC 19/01/2014

Environment - Sequence 02